Digitalne informacije za turistične nastanitve

Digitalne informacije so vaša naložba v prihodnost – vložite vanjo z našo pomočjo in svojim uporabnikom omogočite hitro, enostavno in predvsem varno uporabo vaših storitev!

Kontaktirajte nas!

In se pogovorimo o vaši digitalni prihodnosti.

poskeniraj@poskeniraj.si

+386 069 910 808

Pogoji uporabe

 1. Digitalni info:
 • Ponudnik uporabniku daje na razpolago prostor na strežniku na katerem bo imel uporabnik dostop do elektronske verzije informacij; domena: poskeniraj.si – meni.poskeniraj.si, – info.poskeniraj.si
 • Ponudnik uporabniku omogoča normalno uporabo digitaliziranih informacij v skladu z objektivnimi tehničnimi pogoji internetnega omrežja;
 • Ponudnik zagotavlja digitalizirane informacije na svoji spletni strani, ki jih Ponudnik pretvori v digitalno obliko, in z scanom QR kode naredi dostopne na spletu in tako dostopne iz vsake pametne naprave s kamero (telefon, tablica).
 • Uporabnik zagotavlja, da bo dostavil vse potrebne informacije, ki bodo predmet obdelave in pretvorbe v elektronsko obliko s strani Ponudnika
 • Uporabnik zagotavlja, da bo po potrebi osveževal informacije v običajni excelovi tabeli, word dokumentu ali drugi digitalni obliki in jih dostavljal po elektronski pošti, razen če ni to z naročnikom drugače dogovorjeno


 1. Nalepke s potiskom QR kode
 • Ponudnik omogoča QR kodo v fizični obliki kot nalepko.
 • ponudnik v zvezi s tem dostavi naročniku potrebno število QR kodo v fizični obliki, razen če to ni drugače dogovorjeno
 • Ponudnik zagotavlja zamenjavo obrabljenih ter poškodvanih nalepk


 1. Oglasni prostor
 • Poskeniraj.si, si pridržuje pravico do oglasnega prostora na svojih straneh. Oglasi ne bodo vsebovali neprimernih ali naročniku konkurenčni vsebin. Oglasno sporočilo se generira na način, da se ga lahko zapre in se takoj vrne v meni. 


 1. Dolžnosti ponudnika
 • Ponudnik se zavezuje, da si bo prizadeval storitve za Naročnika opravljati s stopnjo strokovne skrbnosti in v dogovorjenih rokih, da bo upošteval izhodišča Naročnika ter opozarjal na morebitne nejasnosti. Storitve bo opravljal v skladu s strokovnimi normativi in zakonodajnimi predpisi, ki veljajo v času trajanja tega sodelovanja
 • V kolikor bi se storitve morale pričeti zaračunavati zaradi državnih ali davčnih ukrepov, se z uporabnikom dogovorijo novi pogoji uporabe.
 • Poskeniraj.si in lastnik domene si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev

Podatki uspešno poslani!

Naša ekipa Vas bo v kratkem kontaktirala.